Katalog ambalažnih kartona

Ambalažni kartoni

Visokokvalitetni kartoni sa širokom namjenom.

Koriste se u prehrambenoj, farmaceutstkoj, kozmetičkoj industriji, za ovitke knjige, razglednice, fascikle itd.

Za više informacija, obratite se svom zastupniku prodaje ili putem e-maila velpapir@velpapir.hr odnosno na broj: + 3851 34 36 855