Etiketni papiri


Povratna ambalaža

Papiri za povratnu ambalažu su vrsta papira koji se koriste za izradu etiketa koje se lijepe na ambalažu proizvoda (npr. boce) koji se nakon upotrebe vraćaju u prodavaonicu ili neku drugu lokaciju radi ponovne uporabe. Ovi papiri su često izrađeni od posebnih materijala koji su otporni na vlagu i druge utjecaje. Odlikuju se visokom čvrstoćom s funkcionalnim premazom na poleđini. Koriste se kao naljepnice za boce za bezalkoholna i alkoholna pića.
Gramatura: 75
Format: B1

Nepovratna ambalaža

U ponudi imamo visokokvalitetne bijele sjajne papir za etikete koji nisu otporni na vlagu i koriste se za nepovratnu ambalažu. Imaju visoku čvrstoću i funkcionalni premaz na poleđini.
Koriste se za kao naljepnice za jednokratno pakiranje limenki, staklenki, plastike, te omote za čokolade.
Gramature: 70, 80, 90
Format: B1